Buy your Spanish property easily and safely!

Wat is de jaarlijkse kost voor een eigendom in Spanje? Meest dan 5.200 lezers – Jan 19

26 jul
2017
Rate this post

Translate this page:

 

Wat is de jaarlijkse kost voor een eigendom in Spanje als niet-resident?

 

Proficiat met uw aankoopproject van Spaans vastgoed. Laat ons nakijken wat de jaarlijkse kosten zijn hieraan gelinkt.

Er zijn vijf verschillende groepen van kosten : belastingen, verzekering, nutsvoorzieningen en eventuele kosten gelinkt aan de mede-eigendom of met je privé-eigendom.

Laat ons deze informatie nakijken voor een concreet geval: een appartement met een oppervlakte van 100m² en twee kamers en een waarde van 440.000€ en een “Valor Catastral” van 60.000€. Wij veronderstellen een huurwaarde van 19.200€ voor ons voorbeeld.

A. Belastingen

1. De lokale belasting: IBI, “Impuesto sobre Bienes Inmuebles”:

Wat is dit? Een lokale taks op alle Spaanse vastgoed.

Wie moet die betalen? Iedereen die eigenaar is van Spaans vastgoed, inwoner of buitenlander.

Hoe weet u dit? U krijgt een brief rond Juni maar sommige lokale autoriteiten versturen dit niet. U moet deze taks altijd betalen.

Wie is de begunstigde? Deze taks wordt betaald aan het gemeentehuis waar uw vastgoed zich bevindt. Dit geld wordt gebruikt voor de infrastructuur, vuilnis ophaling,…

Als u deze taks te laat betaalt, zal u een boete moeten vereffenen.

Waar kan ik die betalen?  In het gemeentehuis of stadshuis, sommigen zijn zelfs toegankelijk online.

Onze Tip: Sommige gemeenten laten toe om dit te betalen per domiciliatie : zij gaan jaarlijks de belasting onmiddellijk innen van uw rekening. Dit is een uiterst goede oplossing voor wie in het buitenland woont! Opgelet, vergeet niet om uw rekening aan te zuiveren. Veel banken weigeren betalingen door te voeren als dit een negatief saldo veroorzaakt. Ofwel zullen zij u belangrijke intresten aanrekenen op het debetbedrag.

Hoe wordt dit berekend? De IBI wordt berekend op de kadastrale waarde, “Valor Catastral” in het Spaans. Deze kadastrale waarde mag vrij aangepast worden door de gemeente.

Onze Tip: Uw advocaat zal bij de aankoop van uw vastgoed nakijken of de vorige eigenaar deze belasting reeds betaald heeft. Opgelet, indien dit niet het geval is, zal u dit in zijn plaats moeten betalen.

Moet ik betalen zelfs als mijn appartement leeg staat? Ja, u moet deze belasting altijd betalen, zelfs bij leegstand.

Onze Tip: Na het verwerven van uw vastgoed doet u er goed aan om u te registreren in het gemeentehuis binnen de twee maanden. Neem alle documenten mee. In de meeste gevallen zal uw advocaat dit voor u doen.

Mocht u vergeten om deze belasting te betalen, dan zal het gemeentehuis u vragen deze te betalen voor de laatste 5 jaar, verhoogd met een boete… maar bij deze bent u verwittigd.

De IBI voor het appartement in Barcelona is 0.6% van de “Valor Catastral”: dus 360€

2. De nationale belasting: U gebruikt zelf uw eigendom ? U verhuurt? Het betreft het formulier 210 – Modulo 210

1. U verhuurt uw appartement in Spanje => u moet elk trimester het formulier versturen voor de 15de van de maand die volgt op het afgesloten trimester.

De nationale belasting voor het appartement gelegen in Barcelona bedraagt hier 19% van de ontvangen huur: namelijk 3648€ et dus 912€ trimestrieel aan te geven.

Onze Tip: er bestaan verminderingen, kijk dit punt na met uw of onze advocaat.

2. U behoudt uw appartement voor eigen gebruik => u dient het formulier jaarlijks te versturen.

De nationale belasting voor het appartement gelegen in Barcelona zal hier 0.2% van de kadastrale waarde bedragen, dus 120€.

Waar kan ik het formulier vinden 210 Espagnol? (in het Engels)?

Waar ik de officiële informatie vinden om mijn formulier 210 in te vullen Espagnol (in het Engels)?

Waar kan ik een “Help Guide” vinden om mijn formulier 210 in te vullen Espagnol (in het Engels)?

Onze Tip: Opgelet, indien jullie met meerdere personen eigenaar zijn van de eigendom in Spanje (echtgenote, kinderen,…) dan moet ieder afzonderlijk deze belasting betalen!

Onze Tip: Geniet van ons netwerk en laat uw aangifte invullen door een specialist ter plaatse die op de hoogte is van de laatste veranderingen in reglementering.

B. Verzekering

De jaarlijkse kost van de verzekering benadert 0.05% van de waarde van het vastgoed.

De verzekeringskost van het appartement in Barcelona is lager dan 200€ per jaar.

Onze Tip: Er bestaan verzekeringsagenten in Spanje die uw moedertaal spreken. Wilt u een offerte voor je woningverzekering?

 

C. Nutsvoorzieningen

Als uw appartement ongebruikt is in Barcelona, zal u toch maandelijkse kosten hebben om uw voorzieningen te garanderen:

+/- 15€ / maand voor water

+/- 20€ / maand voor electriciteit

+/- 6€ / maand voor gas

Dus minstens 41€ / maand als uw appartement leeg staat.

Als uw appartement verhuurd is, zullen deze kosten rond 150€ / maand bedragen in functie van het aantal bewoners en het verbruik.

D. Mede-eigenaarskosten

Deze kost is voornamelijk in functie van het vastgoed dat u kocht:

 • Is er een lift?
 • Betreft het een nieuw gebouw?
 • Zijn er veel wooneenheden die leeg staan?
 • Zijn er eigenaars die hun kosten niet betalen?
 • Is er een gemeenschappelijk zwembad?
 • Met welke frequentie worden de gemeenschappelijke delen gepoetst of onderhouden?

Voor het appartement in Barcelona, zal de maandelijkse kost tussen 50€ en 100€ per maand bedragen.

Onze Tip: Vraag naar de verslagen van de voorbije algemene vergaderingen.  Meestal zal uw advocaat dit doen en zo zal u een duidelijk beeld hebben van de bijdrage voor deze kosten alsook de eventueel te verwachten uitgaven voor de gemeenschappelijke delen van de eigendom.

 

E. Privé-eigendom kosten

 • Heb je een privé-tuin?
 • Heb je een privé-zwembad?
 • Een beetje verf? 😉

Als samenvatting: 0.7% per jaar:

 • 0.1% Locale belasting,
 • 0.02% Nationale taks (niet verhuurd),
 • 0.05% Verzekering,
 • 0.1% Utilities (vrij),
 • 0.3% Mede-eigenaarskosten,
 • 0.1% Privé-eigendom kosten

 

Wenst u ook de kosten na te kijken betreffende de aankoop van vastgoed in Spanje? Lees onze nieuwsflash hierover.

 

Krijg al onze Engelse nieuws rechstreeks in u mailbox:

Subscribe to our weekly eNewsletter: Benefit of all our work and get it directly in your mailbox!

Ziehier de infographic die we opgesteld hebben in het engels om u te herinneren aan de vragen die u moet stellen vooraleer u vastgoed koopt in Spanje.

Tips, Move, Spain, Buying, Property, Real Estate

Don’t try to do it alone, you think you will save money, but you will WASTE money

Zoekt u een expert in Spanje? Vraag het ons!

Stéphane 

Senior analyst en strateeg van HTBIS

Ons ploeg bij HTBIS

FOLLOW US
SHARE with the colour icons at the bottom of your screen
Rate this post
Translate